• ஐரோப்பிய ஒன்றிய வெளியேற்றத்தின் பின்னர் குடிவரவுக் கொள்கை என்ன?

    வி. சிவலிங்கம் பிரித்தானியாவில் வாழும் ஐரோப்பியர் பலர் தமது எதிர்காலம் குறித்து நிச்சயமற்ற நிலையில் உள்ளனர். பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் பிரதமர் தெரேசா மே அம்மையாரின் பிரித்தானிய – ஐரோப்பிய ஒப்பந்தம் (UK – EU deal) விவாதிக்கப்படவுள்ளது. இவ் விவாதம் பல சந்ததியினரின் வாழ்வில் பாரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தப்போகிறது. தொழில் வாய்ப்புக்கள், வர்த்தக கட்டுப்பாட்டு அம்சங்கள் என்பன குறித்த பலவிதமான கருத்துக்கள் வெளியிடப்படுகின்றன. இவற்றில் பல, அச்சத்தைத் தருவனவாக உள்ளன. இவ்வொப்பந்தம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டால் மாத்திரமே மென்மையான…

    Read more

இதர செய்திகள்

Nazhikai International Tamil Newsmagazine
ISSN 1357-6933
Tel: 00 44 208 422 5699
Fax: 00 44 208 728 2334
Email: pannews@hotmail.co.uk
Editorial: editor@nazhikai.com / letters@nazhikai.com
Annual Subscription (12 issues):
UK £22.00
Europe £30.00
Canada $30.00
India Rs200.00
All Other Countries £35.00
Payable to Pannews Limited
Canada:
880 Ellesmere Road,
Suite 204, Toronto,
ON. M1P 2W6
Tel: 416 613 2770
Editor: S Mahalingasivam
Published by: Pannews Limited 123 Twyford Road Harrow Middx HA2 0SJ