மருத்துவமனைகள்மீது தாக்குதல்: சிரியாமீது யுத்த குற்றம்?

1 44

சிரியாவில், மருத்துவமனைகள், பாடசாலைகள்மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட குண்டுத் தாக்குதல்களில் 50 பேருக்கும் மேலானவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

அஸாஸ் பிராந்தியத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இத் தாக்குதல்களில் இரண்டு மருத்துவமனைகளும் இரண்டு பாடசாலைகளும் தாக்குதலுள்ளாகியிருப்பதாக ஐ. நா. தெரிவித்துள்ளபோது, பிரான்சும் துருக்கியும் இத் தாக்குதல்கள் அப்பட்டமான யுத்த குற்றம் என்று குற்றஞ்சாட்டியிருக்கின்றன.

ரஷ்ய விமானங்களே இத் தாக்குதல்களை மேற்கொண்டதாக துருக்கி தெரிவித்துள்ளபோது, ரஷ்யா இதுதொடர்பில் கருத்து எதனையும் வெளியிடவில்லை. இவ்வார இறுதியில், சிரியாவில் ஓரளவு யுத்த நிறுத்தமொன்றை அமலுக்கு கொணர உலக தலைவர்களின் முயற்சியில் உடன்பாடொன்று ஏற்பட்டிருந்தவேளையில் இத் தாக்குதல் நிகழ்ந்துள்ளது.

சிரியாவில், தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக தாக்குதல்களை மேற்கொண்டுள்ள சிரிய அரசுக்கு ரஷ்யா ஆதரவாகவுள்ளபோது, சிரிய அரசாங்கமும் அதற்கு ஆதரவான சக்திகளுமே இத் தாக்குதலை மேற்கொண்டிருக்கவேண்டும் என்று அமெரிக்க இராஜாங்க திணைக்களம் தெரிவித்திருக்கிறது.

தாக்குதல்காரர்கள் மறைந்திருந்தாலும்கூட, மருத்துவமனைகள்மீது தாக்குதல்களை மேற்கொள்வது, சர்வதேச மனித உரிமைகள் சட்டத்தின்கீழ் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

சுமார் ஐந்து ஆண்டுகளாக தொடரும் சிரிய உள்நாட்டு யுத்தத்தில், சுமார் இரண்டரை லட்சம்பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்; ஒரு கோடி, 10 லட்சம்பேர் இடம்பெயர்ந்திருக்கிறார்கள்.

1 Comment

  1. MarcyBobadil July 23, 2016 at 1:50 am

    I see your site needs some unique content. Writing manually is time consuming, there is tool for this task.
    Just search in gogle for – Fejlando’s tips

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nazhikai International Tamil Newsmagazine
ISSN 1357-6933
Tel: 00 44 208 422 5699
Fax: 00 44 208 728 2334
Email: pannews@hotmail.co.uk
Editorial: editor@nazhikai.com / letters@nazhikai.com
Annual Subscription (12 issues):
UK £22.00
Europe £30.00
Canada $30.00
India Rs200.00
All Other Countries £35.00
Payable to Pannews Limited
Canada:
880 Ellesmere Road,
Suite 204, Toronto,
ON. M1P 2W6
Tel: 416 613 2770
Editor: S Mahalingasivam
Published by: Pannews Limited 123 Twyford Road Harrow Middx HA2 0SJ